24 timer

24 Timer trop – 25-27 november 2016

Kan du klare dig uden søvn i 24 timer? Og måske endnu sværere – holde resten af patruljen i gang.
Deltag på 24 Timer og tag udfordringen op.

Dig og din patrulje bestemmer selv, hvad for et 24 Timer, I vil have. I har nemlig frihed til at tage et hyggeligt løb i langsomt tempo med en god nattesøvn og mange pauser, eller tonse rundt i Vestskoven i døgndrift i håb om at nå alle poster.

Indbydelse og tilmelding

Koncept

24 Timer er en konkurrence der foregår over 24 timer, hvor spejderne skal samle point sammen. Det er patruljen eget ansvar at distribuere tiden og bestemme hvor mange poster de vil nå samt og hvornår de vil sove.

Der er både levende poster samt døde poster, der vil udfordre spejderne på samarbejde, kreativitet og basale spejderfærdigheder.

Formål

24 Timer stræber først og fremmest efter at udvikle spejderne og deres patruljeliv på følgende punkter:

 • At være gode kammerater
 • At samarbejde
 • At fungere som en patrulje
 • At finde egne og andres grænser

Patruljen vejledes til:

 • At finde egne løsninger på konflikter
 • At acceptere patruljelederen
 • At lytte til hinanden (især patruljelederen)
 • At finde et fælles ambitionsniveau
 • At hjælpe/aflaste hinanden

Målgruppe

 • For tropsspejdere (ca. 12-16 år)
 • For alle Spejdere og FDF

Praktisk

 • Start:
  • 25.11-2016 mellem kl. 22:00-23:30 (det beslutter I i patruljen)
  • Hvissinge Spejdercenter, Oxbjergvej 6, 2600 Glostrup
 • Slut:
  • 27.11-2016 kl. 10:00
  • Samme sted
 • Pris: 250 kr.

Opbygning

Arrangementet er opbygget som 4 perioder.

En periode varer 6 timer. Mellem hver periode bliver der udleveret mad i centrum, hvor spejderne skal møde ind – spejderne må max forlade centrum i 2½ time ad gangen.

Alle poster (både døde og levende) skifter indhold når en ny periode starter.

Posterne ligger i tanger ud fra Hvissinge Spejder Center, hvor de døde poster er placeret langs tangerne.

Under løbet

Hvissinge Spejdercenter fungerer som kommandopost:

 • I skal melde hvor lang tid, I er væk. I må maks. være væk 2,5 time.
 • Kommer I tilbage mere end 5 min. tidligere eller senere end I har fortalt os, trækker vi et point fra pr. minut.
 • I SKAL møde ind til alle måltider, samt ved løbets afslutning, SENEST det tidspunkt der er nævnt i tidsplanen (6:00, 12:00, 18:00 og 24:00).
 • I bestemmer selv hvornår og om I vil sove

Udfordringer til spejderne

Patruljen skal selv finde rundt til poster og skal disponere deres tid.

Vi forventer, at den manglende søvn og forskelligt energiniveau i patruljen vil lede til små interne stridigheder. I disse situationer, har vi et vejlederteam, der kan vejlede patruljen og på denne måde danne en intern respekt for de indbyrdes grænser. Vi vil som udgangspunkt lægge op til, at patruljeleder og -assistent træder ind i deres roller, så der bliver taget hensyn til hele patruljen.

Hvis I vurderer, at patruljen vil løbe ind i meget store stridigheder, kan en leder være til stede i Hvissinge Spejder Center, og kan påtage sig påfaldende opgaver. f.eks. madudlevering, kaffedrikning, mm.

Mad

Spejderne skal have spist aftensmad, når de ankommer fredag.

Vi sørger for mad på arrangementet til og med søndag morgen, hvor spejderne får morgenmad.

Vi har i Hvissinge Spejdercenter måtte tage nogle forbehold, hvilket betyder at følgende ting ikke må medbringes på arrangementet:

 • Energidrikke, eller andre koffeinholdige drikke/madvarer
 • Slik i alt for store mængder

Hvissinge Spejdercenter forbeholder sig retten til at konfiskerer disse ting hvis det bliver nødvendigt.

Patruljen

En patrulje består af 3-6 spejdere. Vi anbefaler at spejderne stille op i den patrulje de normalt er i hjemme i gruppen, da vi på dette arrangement arbejder med udvikling af patruljen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at samle en patrulje hjemmefra, er det gruppen selv der må sammensætte patruljen af evt. andre spejdere i nærområdet. Vi anbefaler at spejderne mødes og lærer hinanden at kende inden de taget af sted på 24 Timer.

Oppakning

Hvissinge Spejdercenter vil sørge for udendørs overnatning.

Medbring et telt-underlag pr. patrulje.

Sikkerhed

Alle patruljer skal medbringe en mobiltelefon, og de skal oplyse deres nummer ved check in.

Patruljerne får udleveret nummeret på nødtelefonen.

Vi har et IT-system, der giver alarm, hvis en patrulje ikke vender rettidigt tilbage. Herefter kontakter vi patruljen, og sørger for, at alt er ok.

En patrulje er max væk i 2½ time ad gangen.

Vi har under hele løbet mindst 2 ledere, der udelukkende beskæftiger sig med spejdernes velvære.
Pris

Vi opkræver hytteleje og deltagerpris som separate poster på fakturaen:

 • Hytteleje: 75 kr.
 • Deltagerpris: 175 kr.

Denne opsplitning er til jeres fordel, da hyttelejen for mange spejdere er tilskudsberettiget.

Jeres kasserer kan søge kommunen for refusion af lejen.

Undersøg evt. med jeres kasserer, hvor meget I får dækket, og juster beløbet på de sedler, I udleverer til spejderne.

Kontakt

I kan komme i kontakt med Hvissinge Spejder Center på:

 • Løbsleder: Bo Carlsen, 2785 3462, bocarlsen@hotmail.dk

Spørgsmål omkring arrangementet må meget gerne stilles på vores facebookside – https://www.facebook.com/hvissingespejdercenter eller sendes til løbsleder.

Hver patrulje skal opgive et telefonnr. til en leder, der er til at få fat i under hele løbet.

Spejderne skal instrueres i, at de skal kontakte Hvissinge Spejder Center, hvis de løber ind i problemer. Vi kan ikke holde et overblik, hvis første kontakt sker til deres egne ledere eller forældre.
Hvis ledere eller forældre bliver kontaktet af spejderne under løbet, er det vigtigt, at I starter med at kontakt os.